English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 65/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành 23/08/2023
Ngày hiệu lực 23/08/2023
Trích yếu nội dung Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Trần Lưu Quang
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang