English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 21/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/09/2023
Ngày hiệu lực 21/09/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang