Hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 83/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 17/06/2016
Ngày hiệu lực 17/06/2016
Trích yếu nội dung Hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế thu nhập doanh nghiệp
Người ký duyệt Vũ Thị Mai
Tài liệu đính kèm Tải về