Hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế giá trị doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 21/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 05/02/2016
Ngày hiệu lực 05/02/2016
Trích yếu nội dung Hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế giá trị doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế thu nhập doanh nghiệp
Người ký duyệt Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Tài liệu đính kèm Tải về