Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 212/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 31/12/2015
Ngày hiệu lực 31/12/2015
Trích yếu nội dung Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế thu nhập doanh nghiệp
Người ký duyệt Vũ Thị Mai
Tài liệu đính kèm Tải về