Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 114/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/09/2020
Ngày hiệu lực 02/08/2020
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế thu nhập doanh nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm Tải về