Lượt xem: 344

Dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải

2.%20D%E1%BB%B0%20TH%E1%BA%A2O%20QUY%E1%BA%BET%20%C4%90%E1%BB%8ANH,%20QUY%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20CH%E1%BB%A8C%20N%C4%82NG%20NHI%E1%BB%86M%20V%E1%BB%A4%20PH%C3%92NG%20TCKH.doc
1 2 3 4 5 
Bản đồ hành chính

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 51
  • Hôm nay: 3064
  • Trong tuần: 24,844
  • Tất cả: 3,651,677