Lượt xem: 1774

Thị xã Duyên Hải Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn cơ sở

Trong năm qua, UBND thị xã, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thị xã đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp PBGDPL nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.  

Ảnh: tuyên truyền pháp luật
         Với vai trò là cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp PBGDPL thị xã, Phòng Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan tích cực chỉ đạo, xây dựng văn bản hướng dẫn để tổ chức triển khai thực hiện công tác PBGDPL đảm bảo nghiêm túc, có chất lượng. Đội ngũ thực hiện nhiệm vụ PBGDPL cũng chú trọng tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan Nhà nước, tổ chức, đoàn thể, người lao động trong doanh nghiệp, học sinh và các tầng lớp Nhân dân; quan tâm hướng về cơ sở, địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, địa bàn có các dự án đầu tư xây dựng, bị ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm môi trường biển; chú trọng đối tượng đặc thù...

Các hoạt động PBGDPL được thực hiện thông qua hội nghị phổ biến, tuyên truyền miệng, sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, sinh hoạt chi, tổ hội đoàn thể, khai thác tủ sách, các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở; cấp phát  tờ rơi, tờ gấp; hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

Kết quả, trong năm 2019, Hội đồng phối hợp PBGDPL năm 2019, đã triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được 14 cuộc, với trên 933 đại biểu tham dự kết hợp với Công an thị xã cấp phát trên 3.000 tờ rơi tuyên truyền nội dung về phòng chống tội phạm, ma túy, hụi, tác hại của tín dụng đen…. Ngoài ra, tại các xã, phường tổ chức tuyên truyền lồng ghép vào các cuộc sinh hoạt Câu lạc bộ, chi, tổ hội và tuyên truyền ra dân được 15.278 cuộc với 1.004.250 lượt người dự. Nội dung tuyên truyền gồm các Luật có hiệu lực năm 2019, các vấn đề liên quan đến tình hình trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo, tín ngưỡng- tôn giáo, phòng chống tác hại của rượu bia. Qua công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giảm bớt tình hình vi phạm trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Về công tác hòa giải ở cơ sở, trong năm 2019, tiếp nhận 64 đơn, hòa giải xong 63 đơn, đạt 98,43%; tồn 01 đơn trong hạn luật định. Kết quả hòa giải thành 52 đơn đạt 82,53%; còn lại 17,46% đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Mặt khác, thị xã cũng đã chủ động tổ chức hội nghị thông tin, quán triệt, tập huấn nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho công chức Tư pháp xã, phường. Năm 2018 có 4/7 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 3 xã chưa đạt phấn đấu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong các năm tiếp theo.

Ngoài ra, việc tuyên truyền các đề án cũng được các cơ quan, ban, ngành thực hiện có trọng tâm, trọng điểm như: “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” đến năm 2021; “Tuyên truyền, PBGDPL cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” đến năm 2021; “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” đến năm 2021; “Xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý” đến năm 2021; “Tăng cường PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2017 - 2021”; “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên”…

Trong thời gian tới, UBND thị xã, Hội đồng Phối hợp PBGDPL thị xã tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu các cấp của Đảng, các Luật mới ban hành có hiệu lực trong năm 2020; tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy Nhà nước, cải cách hành chính, cải cách tư pháp...; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; hỗ trợ, tạo điều kiện, động viên, khuyến khích kịp thời các tổ chức, cá nhân tham gia công tác PBGDPL, nhất là tại địa bàn cơ sở…

                                                                                            Dương Văn Thủy - Phòng Tư pháp

Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 66
  • Hôm nay: 2934
  • Trong tuần: 50,190
  • Tất cả: 2,178,193