Lượt xem: 1966

Thị xã Duyên Hải triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020

Hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020 với chủ đề “Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi”; ngày 03/6/2020 Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải ban hành văn bản số 930/UBND-VX về việc triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020 trên địa bàn thị xã.

Mục đích Tháng hành động nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Động viên cán bộ Hội người cao tuổi và người cao tuổi ở cơ sở tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh; xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam “Tuổi cao- Gương sáng”.

Nội dung chính của Tháng hành động là: Các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể, Hội người cao tuổi các cấp xây dựng kế hoạch triển khai “Tháng động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020 với nội dung thiết thực, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của ngành, điều kiện của địa phương, cơ sở. Tạo điều kiện, động viên người cao tuổi, cán bộ Hội người cao tuổi các cấp tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh.

Chính quyền các cấp đảm bảo kinh phí thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi và kinh phí biểu dương, khen thưởng người cao tuổi có thành tích xuất sắc theo quy định hiện hành của nhà nước; chỉ đạo rà soát nắm tình hình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cân đối một phần ngân sách giúp đỡ người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi thuộc diện chính sách cải thiện đời sống.

Vận động xã hội chung tay vì sức khỏe người cao tuổi, lập sổ theo dõi sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi; tiếp tục thực hiện “Chương trình Mắt sáng cho người cao tuổi” do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát động.

Tiếp tục triển khai Đề án thành lập Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở theo Điều 7 Luật Người cao tuổi.

Tổ chức các câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ ở cơ sở phù hợp với người cao tuổi; tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi.

Công tác tuyên truyền của các cấp, các ngành, đoàn thể cần làm rõ thuận lợi, khó khăn thách thức khi nước ta đang trong thời kỳ già hóa dân số; kết hợp tuyên truyền pháp luật, chính sách liên quan tới người cao tuổi, mục đích ý nghĩa “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020.

Kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020 ở các cấp; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình làm tốt công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn thị xã.

Ủy ban nhân dân thị xã giao Trưởng phòng Lao động- Thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi thị xã, các phòng, ban, ngành thị xã có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020 trên địa bàn thị xã; thường xuyên  kiểm tra đôn đốc việc thực hiện, báo cáo kết quả  về Hội người cao tuổi tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã đúng thời gian quy định./.

 

Dương Văn Thủy – Phòng Tư pháp TXDH

 

Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 140
  • Hôm nay: 3260
  • Trong tuần: 50,516
  • Tất cả: 2,178,519