Lượt xem: 2984

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới

Xác định công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo giữ vai trò quan trọng trên địa bàn, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền ở thị xã Duyên Hải đã quan tâm thực hiện có hiệu quả nội dung này. Từ đó góp phần bảo đảm an ninh chính trị tại địa phương, ổn định đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

         Ngày 15 tháng 6 năm 2020 Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Duyên Hải ban hành Công văn số: 1023/UBND-NC về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới. Nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thị xã để chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã Duyên Hải lần thứ III, nhiệm kỳ 2020- 2025 và Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

          Theo đó Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thị xã có liên quan và UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo nhất là Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thường xuyên tiến hành kiểm tra, rà soát, tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là các vụ việc phức tạp tồn động kéo dài. Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo để gây rối, gây nguy hại đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với Pháp luân công trên địa bàn thị xã theo tinh thần Công văn số 181 của UBND tỉnh Trà Vinh về thực hiện một số vấn đề về Pháp luân công.

Bằng những giải pháp cụ thể cùng sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, từ đầu năm đến nay, tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thị xã cơ bản ổn định, chưa để xảy ra vấn đề phức tạp về tôn giáo. Các ngày lễ như: Phật đản, Vu Lan, Phục sinh… được tổ chức, quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn đã tăng cường củng cố đức tin, nội dung hoạt động đã bám vào giáo luật, điều lệ của các tổ chức tôn giáo và quy định của pháp luật; tín đồ các tôn giáo đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững.

Thời gian tới, Thị xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ các quy định của Nhà nước trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành đối với công tác này, từ đó xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, thời gian giải quyết các vấn đề liên quan, góp phần ổn định chính trị, kinh tế tại địa phương./.

Dương Văn Thủy – phòng Tư pháp

 

Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 69
  • Hôm nay: 1604
  • Trong tuần: 47,330
  • Tất cả: 2,161,209