Lượt xem: 1951

Thị xã Duyên Hải công bố kết quả thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU và Kế hoạch số 01/KH-UBND trên địa bàn thị xã năm 2020.

Vừa qua, thị xã Duyên Hải công bố kết quả thẩm tra việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU và Kế hoạch số 01/KH-UBND của các xã, phường, kết quả chấm điểm các tuyến đường Xanh – Sạch – Đẹp trên địa bàn thị xã. Đến dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Lánh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Trưởng Ban đạo Chỉ thị 15.

Ông Lê Đình Trung – Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chỉ thị 15 thông qua kết quả thẩm tra việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU và Kế hoạch số 01/KH-UBND

Thực hiện Quy định tại Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại kết quả thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU và Kế hoạch số 01/KH-UBND trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Ban Chỉ đạo Chỉ thị số 15 theo Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã đã tổ chức khảo sát, chấm điểm các tuyến đường Xanh – Sạch – Đẹp, kết quả thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU của các xã, phường. Việc tổ chức khảo sát, đánh giá, chấm điểm được thực hiện từ ngày 01/12/2020-03/12/2020;

Kết quả có 13 tuyến đường đạt tiêu chí tuyến đường Xanh – Sạch – Đẹp với tổng chiều dài 17,4 km (trong đó có 02 tuyến cấp thị xã, 02 tuyến do các ngành thị xã, 09 tuyến do UBND các xã, phường thực hiện); có 07/07 xã, phường có đạt >80 điểm (xếp loại tốt);

Được biết, qua Kết quả chấm điểm các tuyến đường, chấm thẩm tra việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU và Kế hoạch số 01/KH-UBND, Ban Chỉ đạo sẽ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Quyết định công nhận đối với các tuyến đường Xanh – Sạch – Đẹp và xem xét khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị có nhiều đóng góp, có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU và Kế hoạch số 01/KH-UBND trên địa bàn thị xã./.

Mai Hà – Phòng TNMT thị xã

 

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 170
  • Hôm nay: 7751
  • Trong tuần: 47,858
  • Tất cả: 4,863,941