Lượt xem: 1940

Đảng ủy Văn phòng Thị ủy và HĐND –UBND thị xã tổ chức Hội nghị đảng viên đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020 và triển khai Nghị quyết năm 2021

Chiều ngày 11/01/2021, tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã, Đảng ủy Văn phòng Thị ủy và HĐND – UBND thị xã tổ chức Hội nghị đảng viên đánh giá tình hình tình hình thự hiện Nghị quyết năm 2020 và triển khai Nghị quyết năm 2021; đồng chí Nguyễn Hoàng Mau, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe trình bày dự thảo báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020 và triển khai Nghị quyết năm 2021. Theo đó, các đại biểu tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến. Nhất là những giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2021. Qua đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ và đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm 2020, có 3/3 chi bộ được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 40/40 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cũng tại hội nghị này Bí thư Đảng ủy đã biểu dương khen thưởng 01 chi bộ và 06 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Mau, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy chỉ ra một số giải pháp trong tâm để Đảng ủy và các Chi ủy chi bộ cần tiếp tục tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức quán triệt tốt các quan điểm chỉ đạo, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, để đảm bảo thống nhất hành động, tăng cường đoàn kết nội bộ, quyết tâm, hành động quyết liệt để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021;

Từng đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương;

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và trở thành nền nếp việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình, chất vấn trong Đảng; đánh giá, nhận diện nghiêm túc các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đồng thời, có kế hoạch khắc phục kịp thời những biểu hiện suy thoái không để phát sinh biểu hiện suy thoái mới; Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý kiên quyết những tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật, pháp luật. Xem xét xử lý kịp thời những vi phạm, phấn đấu toàn Đảng bộ không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, chi bộ yếu kém; Quan tâm thực hiện tốt nội dung sinh hoạt chuyên đề định kỳ theo quy định và hướng dẫn của Đảng ủy Văn phòng Thị ủy và HĐND –UBND thị xã;

Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả. Trong quá trình hoạt động, nếu có vấn đề gì khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ban Chấp hành công đoàn, Ban Chấp hành chi đoàn báo cáo với Đảng ủy để có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời

Cũng tại hội nghị này Bí thư Đảng ủy đã biểu dương khen thưởng  7 giấy khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2020./.

Dương Văn Thủy

 

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 126
  • Hôm nay: 7901
  • Trong tuần: 48,008
  • Tất cả: 4,864,091