Lượt xem: 826

Thị xã Duyên Hải khai giảng Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa I và khóa II năm 2021

Sáng 19/10/2021, Trung tâm chính trị thị xã Duyên Hải đã khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị Đảng viên mới khóa 1 và khóa 2 năm 2021 cho 72 học viên thuộc các Chi, Đảng bộ trực thuộc thị xã Duyên Hải và các Chi, Đảng bộ thuộc ngành Trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn thị xã Duyên Hải. Đến dự buổi Lễ khai giảng có đồng chí Lê Văn Nhớ - UVTV thị ủy, Trưởng ban tuyên giáo đồng thời là Giám đốc trung tâm Chính trị thị xã Duyên Hải

Quang cảnh buổi khai giảng

Phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Lê Văn Nhớ - UVTV thị ủy, Trưởng ban tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã Duyên Hải nhấn mạnh: Lớp học nhằm giúp các Đảng viên mới hiểu được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay cũng như thời gian tới; về nhiệm vụ của người Đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi Đảng viên mới có những quan điểm, lập trường chính trị vững vàng; nêu cao ý chí tự học, tự nghiên cứu, tích cực tham gia các phong trào cách mạng ở tại đơn vị, địa phương, phấn đấu trở thành người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; gắn việc học tập lý luận vào hoạt động thực tiễn tại đơn vị.

Lớp học trong thời gian 11 ngày các học viên được nghiên cứu 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và 03 chuyên đề về hội nhập kinh tế - Quốc tế, chuyên đề dân tộc và chuyên đề về giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới. Kết thúc khóa học các học viên viết bài thu hoạch để có đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập, thông qua lớp học nhằm giúp cho học viên vận dụng thực tế trong công tác sinh hoạt tại chi bộ cơ sở cũng như phong trào cách mạng tại địa phương./.

Chí Dũng

 

Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 76
  • Hôm nay: 3336
  • Trong tuần: 49,062
  • Tất cả: 2,162,941