Lượt xem: 1243

Hội nghị triển khai Luật Thú y và các văn bản có liên quan đối với người hành nghề thú y

Ngày 07/4/2022 Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Trà Vinh phối hợp với phòng Kinh tế thị xã Duyên Hải tổ chức Hội nghị triển khai Luật thú y và các văn bản có liên quan đối với người hành nghề thú y trên địa bàn. Đến dự Hội nghị có ông Huỳnh Minh Kha - Phó trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế Chi cục Chăn nuôi và Thú y, ông Thái Hoàng Anh - Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã Duyên Hải, viên chức Trạm Chăn nuôi và Thú y cùng Lãnh đạo UBND các xã, phường và những người hành nghề thú y trên địa bàn thị xã Duyên Hải.

Quang cảnh Hội nghị

Luật thú y số 79/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp lần thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015 hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 thay thế cho Pháp lệnh thú y số 18/2004/PL-UBTVQH10, Luật này quy định về phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y; hành nghề thú y.

Nhằm triển khai, phổ biến quy định của Luật thú y và các văn bản có liên quan đến lĩnh vực thú y cho những người hành nghề thú y, yêu cầu những người hành nghề thú y phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thú y và tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh động vật tại địa phương theo quy định, cụ thể:

Luật thú y số 79/2015/QH13ngày 19/6/2015 của Quốc hội. gồm có 7 chương, 116 điều

Điều 107. Các loại hình hành nghề thú y

1. Tiêm phòng, chữa bệnh, phẩu thuật động vật, tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y.

2. Khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật.

3. Buôn bán thuốc thú y.

4. Sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y.

          Điều 108. Điều kiện hành nghề thú y

          1. Đối với cá nhân hành nghề thú y:

          a) Có Chứng chỉ hành nghề thú y phù hợp với từng loại hình hành nghề thú y;

          b) Có đạo đức nghề nghiệp;

          c) Có đủ sức khỏe hành nghề.

          2. Đối với tổ chức hành nghề thú y:

          a) Có cá nhân đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này;

          b) Có cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp với từng loại hình hành nghề thú y theo quy định của pháp luật.

          3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 113. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hành nghề thú y

1. Tổ chức, cá nhân hành nghề thú y có quyền sau đây:

a) Được hành nghề theo nội dung ghi trong Chứng chỉ hành nghề thú y;

b) Được đào tạo, tập huấn nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ thú y;

c) Được Nhà nước hỗ trợ, khuyến khích khi tham gia hoạt động phòng, chống dịch bệnh động vật tại địa phương.

2. Tổ chức, cá nhân hành nghề thú y có nghĩa vụ sau đây:

a) Tuân thủ các quy định của pháp luật về thú y và pháp luật có liên quan trong hành nghề; bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra trong hành nghề thú y;

b) Cung cấp thông tin liên quan cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y; tuân thủ và tham gia các hoạt động về thú y khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thú y

Điều 21. Điều kiện hành nghề thú y

Tổ chức, cá nhân hành nghề thú y phải có đủ Điều kiện theo quy định tại Điều 108 của Luật thú y và phải đáp ứng yêu cầu về chuyên môn như sau:

Người hành nghề chẩn đoán, chữa bệnh, phẩu thuật động vật, tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y tối thiểu phải có bằng trung cấp chuyên môn ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản đối với hành nghề thú y thủy sản. Người hành nghề tiêm phòng cho động vật phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo về kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh cấp.

Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Điều 41. Vi phạm về thủ tục trong hành nghề thú y của Nghị định này quy định tại Khoản 3. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi hành nghề tiêm phòng, chữa bệnh, phẩu thuật động vật, khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y không có Chứng chỉ hành nghề thú y hoặc Chứng chỉ hành nghề thú y hết hiệu lực.

Điều 42. Vi phạm về hoạt động trong hành nghề thú y của Nghị định này quy định tại Khoản 1. Phạt tiền từ 1.0000.000 đồng đến 2.0000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Hành nghề không đúng ngành nghề, phạm vi chuyên môn ghi trong Chứng chỉ hành nghề thú y;

b) Hành nghề không đúng địa điểm ghi trong Chứng chỉ hành nghề thú y theo quy định;

c) Không cung cấp thông tin kịp thời hoặc đột xuất khi có dịch bệnh động vật thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Không tham gia các hoạt động phòng bệnh, chống dịch bệnh cho động vật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sau Hội nghị triển khai, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã hiểu rõ hơn về thẩm quyền và trách nhiệm của mình trong xử lý vi phạm hành chính về hoạt động thú y tại địa phương. Người hành nghề thú y trên địa bàn hiểu rõ và chấp hành tốt pháp luật về thú y như hành nghề phải đăng ký chứng chỉ hành nghề, tham gia tốt các đợt tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh tại địa phương khi có yêu cầu của cơ quan chuyên môn; từ đó, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tập trung được nhân lực để thực hiện tốt công tác tiêm phòng vaccine, phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trong thời gian tới.

 

                                                                                                                                                                  Công Khanh (Trạm CN&TY TX Duyên Hải)

 

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 150
  • Hôm nay: 7804
  • Trong tuần: 47,911
  • Tất cả: 4,863,994