Trung tâm Chính trị thị xã Duyên Hải khai giảng lớp Sơ cấp Lý luận Chính trị khóa I năm 2022
Lượt xem: 1480
Ngày 07/12/2022, Trung tâm Chính trị thị xã Duyên Hải tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị khóa I năm 2022. Đến dự có đồng chí Lê Văn Nhớ, Trưởng ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã; đồng chí Hồ Thị Thanh Bình, Trưởng Ban tổ chức Thị ủy, đồng chí Trần Văn Bình, Trưởng Phòng Nội vụ thị xã. Tham dự lễ khai giảng còn có giảng viên của Trung tâm Chính trị và 38 học viên là cán bộ, đảng viên thuộc các Chi, Đảng bộ trong toàn thị xã.

Quang cảnh lớp Sơ cấp Lý luận Chính trị khóa I năm 2022

          Tham gia lớp học, trong thời gian 1 tháng, các học viên sẽ được truyền đạt 18 chuyên đề về những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; các vấn đề về nguồn gốc của thế giới quan, xã hội, kinh tế; lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; vấn đề công nghiệp hóa và nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên XHCN ở Việt Nam… 

Đồng chí Lê Văn Nhớ, Trưởng ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã Duyên Hải phát biểu tại buổi lễ

          Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Văn Nhớ, Trưởng ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã Duyên Hải nhấn mạnh: Sự phát triển của cách mạng Việt Nam trong hơn 35 năm qua là một minh chứng, từ khi Hồ Chí Minh viết tác phẩm Đường Cách mạng và cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta năm 1930 cho đến nay, đã tỏ rõ sức sống và giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thực tiễn. Trên cơ sở nắm chắc bản chất cách mạng và khoa học, nắm chắc những nguyên lý, tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin để vận dụng đúng đắn và sáng tạo vào thực tiễn nước ta nhất là trong công cuộc đổi mới hiện nay là vấn đề được đảng ta rất quan tâm, coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên tham gia khóa học có nhiệm vụ nghiên cứu, nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, hiểu đúng đắn đường lối, chính sách của đảng, nâng cao nhận thức và hành động sáng tạo trong công việc, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, Nước mạnh, Dân chủ, Công bằng, Văn minh". 

          Lớp Sơ cấp Lý luận Chính trị khóa I năm 2022 là lớp đầu tiên do Trung tâm Chính trị thị xã trực tiếp giảng dạy, thông qua lớp học giúp cho các đồng chí học viên nắm và hiểu rõ hơn về thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập và đưa đất nước phát triển đi lên Chủ nghĩa xã hội, xây dựng cho mình thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản, củng cố vững chắc niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách của Đảng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, của cách mạng và là nền tảng vững chắc để các cán bộ, đảng viên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong thời kỳ mới.

                                                          Minh Trí - TT VH-TT&TT thị xã

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 91
  • Trong tuần: 1 818
  • Tất cả: 5413355
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ DUYÊN HẢI
- Đơn vị quản lý: UBND thị xã Duyên Hải. Địa chỉ: số 14, đường 3 tháng 2, khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Trưởng Ban biên tập: Bà Cao Thị Hồng Gấm - Phó Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Phó Trưởng Ban thường trực: Ông Lê Trường Phong - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3832012. Email:phongvh.txduyenhai@travinh.gov.vn.
Ghi rõ nguồn "txdh.travinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang