Lượt xem: 2066

Đẩy mạnh chuyển hóa địa bàn xã Dân Thành trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2020”

Xã Dân Thành có nhiều công trình trọng điểm của Trung ương của tỉnh trên địa bàn, do vậy tình hình an ninh trật tự thường xuyên xảy ra đối với công nhân nước ngoài với công nhân Việt Nam, công nhân với công nhân với nhau và một số tệ nạn xã hội khác thường xuyên xảy ra. Từ đó đã có các lực lượng Đồn Công an, Công an xã, Biên Phòng và lực lượng Dân quân tự vệ. Trong thời qua, xã Dân Thành luôn được xác định là địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự.

Quang cảnh hội nghị

Theo đó, xã Dân thành luôn xác định nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự là: “Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông. Xây dựng và giữ vững phường an toàn về an ninh, trật tự”.

Cùng với đó, Công an Dân Thành đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng bộ đề ra trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. An ninh chính trị được giữ vững ổn định; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông (riêng phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông nghiêm trọng trong 6 tháng đầu năm xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm chết 3 người, bị thương 3 người). Nhờ đó, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch chuyên đề về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; xử lý tệ nạn ma túy; thực hiện có hiệu quả Đề án của UBND tỉnh “về tăng cường quản lý, giáo dục; cảm hóa, phòng ngừa thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020”. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hằng năm, xã Dân Thành  được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự.

6 tháng đầu năm 2020, Công an xã phối hợp với đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác, đã tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi, tổ hội, câu lạc bộ, tổ tự quản được 82 cuộc và hơn 1.230 lượt người tham dự. Qua đó đã củng cố 58/58 tổ tự quản, câu lạc bộ, đồng thời phối hợp với Công an thị xã, đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy khu vực kiểm tra về việc đảm bảo an toàn công tác phòng cháy, chữa cháy, các cơ sở kinh doanh xăng, dầu, cửa hàng ga và các cơ sở kinh doanh lưu trú.

Đồng thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid 19, kiểm tra đo thân nhiệt của công nhân Việt Nam và người nước ngoài đến địa phương, nhắc nhỡ một số trường hợp tụ tập quả số người quy định tại nơi công cộng; tạm dừng kinh doanh và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid 19; thực hiện Kế hoạch “chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020” trên địa bàn xã Dân Thành theo Đề án của Bộ Công an và Kế hoạch của UBND thị xã Duyên Hải. Qua đó đã tổ chức thực hiện, đến nay đã cơ bản hoàn thành, đạt các chỉ tiêu theo nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch đề ra. Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã đã tham mưu kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, đoàn kết, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhất là các lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở.

Đạt được những kết quả nói trên,  Công an xã  luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng uỷ, UBND xã; lãnh đạo ngành chuyên môn cấp trên, sự phối hợp giúp đỡ của các ngành, đoàn thể, Chi bộ, Ban nhân dân ấp; sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự ngày càng có hiệu quả.Từ đó, quán triệt, tiếp thu và thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu, nội dung và giải pháp mà Nghị quyết Đảng bộ xã đã xác định trên lĩnh vực an ninh, trật tự; đồng thời nghiên cứu, vận dụng có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch, Đề án của Ngành trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự để xây dựng Nghị quyết phù hợp với yêu cầu thực tiễn và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Trên cơ sở đó, công tác lãnh đạo bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian qua, nhất là thực hiện kế hoạch “chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội” trên địa bàn xã Dân Thành  nói riêng còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. Công tác nắm tình hình có lúc chưa kịp thời, tham mưu, đề xuất xử lý các vụ, việc về trật tự xã hội chưa mang lại hiệu quả cao. Tệ nạn xã hội có giảm nhưng còn ít về số vụ và chưa bền vững, còn tiềm ẩn tội phạm hình sự, tội phạm ma túy với tính chất, phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn. Tình trạng người sử dụng trái phép chất ma tuý, trộm cắp tài sản, tệ nạn cờ bạc có lúc còn diễn ra phức tạp. Chất lượng hoạt động của các lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa đồng đều, nhất là Tổ tự quản, các câu lạc bộ phòng, chống tội phạm…

          Để đảm bảo tình hình an ninh chính trị trong thời gian tới, Công an xã Dân Thành cần sự phối hợp giúp đỡ của các ngành, đoàn thể, Chi bộ, Ban nhân dân các ấp; ý thức pháp luật và sự ủng hộ của quần chúng nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự ngày càng được nâng lên. Tạo điều kiện để cán bộ, chiến sỹ nghiên cứu, học tập, làm theo và vận dụng vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật tiếp tục được kiểm soát, kiềm chế, kéo giảm; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố và tăng cường. Công an phường luôn phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể. Cán bộ, đảng viên có trình độ, năng lực, lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phải tăng cường phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế, kéo giảm nhưng chưa bền vững; các yếu tố về an ninh truyền thống và phi truyền thống như dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh mạng, an ninh thông tin, sự tác động của tình hình chính trị bên ngoài ngày càng diễn biến phức tạp. Năng lực của cán bộ, chiến sỹ không đều, chất lượng của lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở chưa cao, một bộ phận quần chúng chưa tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Đ/c Trương Thế Hiển Phó trường công an thị xã chỉ đạo trước hội nghị

Cùng với đó,Công an luôn tuyệt đối chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng ủy cấp trên; bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ mà công tác có trọng tâm, trọng điểm, chủ động đề ra giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả.

 Tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, chủ động phát hiện những vấn đề nổi, nhất là tình hình có liên quan đến tôn giáo, an ninh nông thôn; bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh thông tin để kịp thời tham mưu có biện pháp giải quyết có hiệu quả, đúng theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tham mưu cho Đảng uỷ, UBND xã và lãnh đạo cấp trên tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Nắm, quản lý, giáo dục đối tượng; phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; áp dụng biện pháp giáo dục đối tượng tại phường và đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính bắt buộc theo quy định;

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ngành thành viên và chi bộ các ấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị định, Nghị quyết liên tịch, Chương trình phối hợp về đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập trung nâng chất Tổ tự quản, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm. Chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, huy động cả hệ thống chính trị tham gia giữ gìn an ninh, trật tự. Xây dựng phong trào quần chúng tích cực tham gia phát hiện, tố giác, vây bắt tội phạm. 

Lực lượng Công an - Quân sự Biên Phòng tăng cường phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ Quốc phòng. Xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo đơn vị Công an xã; từng cán bộ, đảng viên phải rèn luyện giữ vững lập trường tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Để từng bước xây dựng lực lượng Công an xã theo hướng chính quy, tinh nhuệ; vững về chính trị và pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, có khả năng tư duy sáng tạo; thống nhất về ý chí hành động, xứng đáng với vị trí, chức năng là lực lượng nòng cốt, trực tiếp chiến đấu giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở. Tích cực tham mưu, thực hiện có hiệu quả các biện pháp, giải pháp giữ vững lâu dài kết quả “chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội” trên địa bàn.

                                                                      Thanh Khiết – Chí Dũng

Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 139
  • Hôm nay: 2829
  • Trong tuần: 50,085
  • Tất cả: 2,178,088