Lượt xem: 2402

Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã 6 tháng đầu năm 2020

B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20c%C3%B4ng%20khai%20thuy%E1%BA%BFt%20minh%20t%C3%ACnh%20h%C3%ACnh%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20d%E1%BB%B1%20to%C3%A1n%20nsnn%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%206%20th%C3%A1ng%20n%C4%83m%202020.pdf
Bản đồ hành chính

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 123
  • Hôm nay: 831
  • Trong tuần: 26,520
  • Tất cả: 3,360,536