v/v xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 1360/UBND-NC
Ngày ban hành 17/07/2020
Ngày hiệu lực 17/07/2020
Trích yếu nội dung v/v xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực An ninh trật tự-ATGT
Người ký duyệt Lê Vũ Phương
Tài liệu đính kèm signed-cong van so 1360 ngay 17-07-2020.pdf