Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ trên địa bàn thị xã
Số ký hiệu văn bản 1341/UBND-KT
Ngày ban hành 16/07/2020
Ngày hiệu lực 16/07/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ trên địa bàn thị xã
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Phòng-chống thiên tai
Người ký duyệt Trần Trường Giang
Tài liệu đính kèm signed-cong van so 1341 ngay 16-07-2020.pdf