Tham mưu kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn thị xã
Số ký hiệu văn bản 1378/UBND-KT
Ngày ban hành 20/07/2020
Ngày hiệu lực 20/07/2020
Trích yếu nội dung Tham mưu kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn thị xã
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Phòng-chống thiên tai
Người ký duyệt Trần Trường Giang
Tài liệu đính kèm signed-cong van so 1378 ngay 21-07-2020.pdf