Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 04/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2020
Ngày hiệu lực 17/07/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Đất đai
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm signed-04-2020-nq-hdnd.pdf