Công văn số 1423/UBND-KT, ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải về việc xây dựng Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm
Số ký hiệu văn bản 1423/UBND-KT
Ngày ban hành 27/07/2020
Ngày hiệu lực 27/07/2020
Trích yếu nội dung Công văn số 1423/UBND-KT, ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải về việc xây dựng Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Trần Trường Giang
Tài liệu đính kèm signed-cong van so 1423 ngay 30-07-2020.pdf