Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải Giao chỉ tiêu thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020
Số ký hiệu văn bản 1398/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/07/2020
Ngày hiệu lực 28/07/2020
Trích yếu nội dung Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải Giao chỉ tiêu thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Phòng-chống thiên tai
Người ký duyệt Trần Trường Giang
Tài liệu đính kèm signed-quyet dinh so 1398 ngay 31-07-2020.pdf