Thông báo ý kiến kết luận của ông Trần Trường Giang, Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp sơ kết kết quả hoạt động tháng 7, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8
Số ký hiệu văn bản 33/TB-VP
Ngày ban hành 01/09/2020
Ngày hiệu lực 01/09/2020
Trích yếu nội dung Thông báo ý kiến kết luận của ông Trần Trường Giang, Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp sơ kết kết quả hoạt động tháng 7, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Lê Thành Tâm
Tài liệu đính kèm 33 signed-thong bao vp so 33 ngay 01-09-2020.pdf