Triển khai một số biện pháp cấp bách chủ động ứng phó thiên tai trên địa bàn thị xã
Số ký hiệu văn bản 1817/UBND-KT
Ngày ban hành 10/09/2020
Ngày hiệu lực 10/09/2020
Trích yếu nội dung Triển khai một số biện pháp cấp bách chủ động ứng phó thiên tai trên địa bàn thị xã
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Phòng-chống thiên tai
Người ký duyệt Nguyễn Văn Lánh
Tài liệu đính kèm signed-cong van so 1817 ngay 10-09-2020.pdf