Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo các di tích cấp Quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 3314/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/09/2020
Ngày hiệu lực 28/09/2020
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo các di tích cấp Quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Xây dựng - đầu tư
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm saoy-3314qð-ubnd.pdf