Thông báo kết luận của Thường trực thị ủy tại cuộc họp báo tuần ngày 16/11/2020
Số ký hiệu văn bản 13-TB/VP
Ngày ban hành 17/11/2020
Ngày hiệu lực 17/11/2020
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của Thường trực thị ủy tại cuộc họp báo tuần ngày 16/11/2020
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Lê Thành Tâm
Tài liệu đính kèm tb0013.pdf