V/v triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch
Số ký hiệu văn bản 74/UBND-KGVX
Ngày ban hành 06/01/2021
Ngày hiệu lực 06/01/2021
Trích yếu nội dung V/v triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Phòng chống Covid
Người ký duyệt Lê Thanh Bình
Tài liệu đính kèm saoy-74kgvx.pdf
CV 5050 BVHTTDL.pdf