Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020
Số ký hiệu văn bản 64-BC/TXU
Ngày ban hành 29/01/2021
Ngày hiệu lực 29/01/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Dương Hiền Hải Đăng
Tài liệu đính kèm BC64.pdf