Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2021
Số ký hiệu văn bản 01-NQ/TXU
Ngày ban hành 29/01/2021
Ngày hiệu lực 29/01/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Dương Hiền Hải Đăng
Tài liệu đính kèm NQ01.pdf