Kế hoạch thực hiện Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 324/QD-TTg ngày 02/3/2020
Số ký hiệu văn bản 50/KH-UBND
Ngày ban hành 01/04/2021
Ngày hiệu lực 01/04/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 324/QD-TTg ngày 02/3/2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Phòng-chống thiên tai
Người ký duyệt Nguyễn Văn Lánh
Tài liệu đính kèm saoy-ke hoach so 50 ngay 05-04-2021.pdf