Triển khai công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, tuyên truyền cổ động chào mừng Bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Số ký hiệu văn bản 838/UBND-KT
Ngày ban hành 29/04/2021
Ngày hiệu lực 29/04/2021
Trích yếu nội dung Triển khai công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, tuyên truyền cổ động chào mừng Bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Văn Lánh
Tài liệu đính kèm signed-signed-cong van so 838.pdf