Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Số ký hiệu văn bản 947/SYT-NVY
Ngày ban hành 08/05/2021
Ngày hiệu lực 08/05/2021
Trích yếu nội dung Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Phòng chống Covid
Người ký duyệt Kiên Sóc Kha
Tài liệu đính kèm signed-signed-168.th.h nghiem_p.c_covid-19.pdf