Thực hiện hướng dẫn phương án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn phát sinh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản 1025/UBND-VX
Ngày ban hành 21/05/2021
Ngày hiệu lực 21/05/2021
Trích yếu nội dung Thực hiện hướng dẫn phương án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn phát sinh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Nguyễn Văn Lánh
Tài liệu đính kèm saoy-cong van so 1025 ngay 21-05-2021.pdf