Triển khai thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND, ngày 31/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh trên địa bàn thị xã về phòng chống Covid-19
Số ký hiệu văn bản 1111/UBND-VX
Ngày ban hành 01/06/2021
Ngày hiệu lực 01/06/2021
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND, ngày 31/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh trên địa bàn thị xã về phòng chống Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Cao Thị Hồng Gấm
Tài liệu đính kèm signed-signed-cong van so 1111.pdf
saoy-04.pdf