Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thị xã Duyên Hải
Số ký hiệu văn bản 66/KH-UBND
Ngày ban hành 02/06/2021
Ngày hiệu lực 02/06/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thị xã Duyên Hải
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Văn Lánh
Tài liệu đính kèm saoy-ke hoach so 66 ngay 03-06-2021.pdf