Kế hoạch thu nộp phòng, chống thiên tai năm 2021 trên địa bàn thị xã Duyên Hải
Số ký hiệu văn bản 67/KH-UBND
Ngày ban hành 07/06/2021
Ngày hiệu lực 07/06/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thu nộp phòng, chống thiên tai năm 2021 trên địa bàn thị xã Duyên Hải
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Nguyễn Văn Lánh
Tài liệu đính kèm saoy-ke hoach 67 (1).pdf
saoy-quyet dinh 1110.pdf