Công văn số 435/SVHTTDL tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn thực hiện thiết chế văn hóa và công nhận cơ quan văn hóa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 435/SVHTTDL-NSVHGD
Ngày ban hành 17/05/2021
Ngày hiệu lực 17/05/2021
Trích yếu nội dung Công văn số 435/SVHTTDL tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn thực hiện thiết chế văn hóa và công nhận cơ quan văn hóa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Cao Quốc Dũng
Tài liệu đính kèm saoy-so 435-vv huong dan thuc hien thiet che van hoa va cong nhan co quan van hoa.pdf