Về việc áp dụng Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh được tích hợp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1202/UBND-VX
Ngày ban hành 09/06/2021
Ngày hiệu lực 09/06/2021
Trích yếu nội dung Về việc áp dụng Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh được tích hợp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt Cao Thị Hồng Gấm
Tài liệu đính kèm saoy-cv-1202.pdf
signed-1059.rar