Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn thị xã
Số ký hiệu văn bản 1229/UBND-KT
Ngày ban hành 14/06/2021
Ngày hiệu lực 14/06/2021
Trích yếu nội dung Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn thị xã
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Văn Lánh
Tài liệu đính kèm saoy-cv 1229-ubnd.pdf