Triển khai thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 78/KH-UBND
Ngày ban hành 24/06/2021
Ngày hiệu lực 24/06/2021
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Báo chí, CNTT, điện tử
Người ký duyệt Cao Thị Hồng Gấm
Tài liệu đính kèm saoy-ke hoach so 78.pdf