Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn thị xã Duyên Hải năm 2021
Số ký hiệu văn bản 80/KH-UBND
Ngày ban hành 25/06/2021
Ngày hiệu lực 25/06/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn thị xã Duyên Hải năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Báo chí, CNTT, điện tử
Người ký duyệt Nguyễn Văn Lánh
Tài liệu đính kèm kh 80-ubnd.pdf