Kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém và nâng cao Chỉ số Gia nhập thị trường và Chỉ số cạnh tranh bình đẳng thuộc Chỉ số PCI tỉnh Trà Vinh năm 2021 và các năm tiếp theo
Số ký hiệu văn bản 81/KH-UBND
Ngày ban hành 28/06/2021
Ngày hiệu lực 28/06/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém và nâng cao Chỉ số Gia nhập thị trường và Chỉ số cạnh tranh bình đẳng thuộc Chỉ số PCI tỉnh Trà Vinh năm 2021 và các năm tiếp theo
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt Cao Thị Hồng Gấm
Tài liệu đính kèm kh 81-ubnd.pdf