Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021
Số ký hiệu văn bản 82/KH-UBND
Ngày ban hành 28/06/2021
Ngày hiệu lực 28/06/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thương mại - Công nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Văn Lánh
Tài liệu đính kèm kh 82-ubnd.pdf