Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 284-QĐ/TW ngày 05/02/2010 của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật
Số ký hiệu văn bản 245/BC-UBND
Ngày ban hành 09/07/2021
Ngày hiệu lực 09/07/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 284-QĐ/TW ngày 05/02/2010 của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Cao Thị Hồng Gấm
Tài liệu đính kèm signed-bc 245.pdf