Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2022 (Theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 89/KH-UBND
Ngày ban hành 15/07/2021
Ngày hiệu lực 15/07/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2022 (Theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Nguyễn Văn Lánh
Tài liệu đính kèm kh 89-ubnd.pdf