Nghị quyết ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 19/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 22/03/2017
Ngày hiệu lực 01/04/2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm NQ 19_2017 NQ cua HDND tinh TV.pdf