Công văn yêu cầu Báo cáo thống kê số liệu cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Số ký hiệu văn bản 3993/UBND-NC
Ngày ban hành 23/11/2021
Ngày hiệu lực 23/11/2021
Trích yếu nội dung Công văn yêu cầu Báo cáo thống kê số liệu cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Nguyễn Văn Lánh
Tài liệu đính kèm saoy-3993 ubnd-nc bao cao thong ke so lieu can bo.pdf
Thongke_SLCL_CBCCVC.TXDH. nam2021.rar