Phổ biến thông tư số 14/2022/TT-BTC ngày 03/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Số ký hiệu văn bản 585/UBND-KT
Ngày ban hành 11/03/2022
Ngày hiệu lực 11/03/2022
Trích yếu nội dung Phổ biến thông tư số 14/2022/TT-BTC ngày 03/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản UBNDTX
Người ký duyệt Nguyễn Văn Lánh
Tài liệu đính kèm saoy-585 ubnd-kt pho bien thong tu so 14.pdf
14-2022-tt-btc.pdf