Quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025
Số ký hiệu văn bản 01/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/06/2022
Ngày hiệu lực 10/06/2022
Trích yếu nội dung Quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm saoy-01-2022-nq-hdnd.pdf